Hållbar utveckling i praktiken

Ett av de mest frekventa uttrycken, både i Sverige och utomlands, under det senaste decenniet har varit hållbar utveckling. I korthet innebär detta ett svar på hur man ska komma till rätta med miljöproblemen. Den samhälleliga och teknologiska utvecklingen ska fortsätta, men denna utveckling måste vara hållbar.

Den svenska regeringen skriver följande på sin sajt, under rubriken Hållbar utveckling:

En utgångspunkt i regeringens arbete med hållbar utveckling är individens rättigheter och behov. Medborgare och organisationer måste kunna kräva av sina regeringar att de för en långsiktigt hållbar politik. Demokrati och institutionella ramverk, mänskliga rättigheter och jämställdhet ses därför som förutsättningar för hållbar utveckling.

Mer intressant än hur regeringen Reinfeldt definierar begreppet hållbar utveckling i ett dokument är dock hur man bryter ned det övergripande målet i mer konkreta punkter. Där lyfter man till att börja med fram urbaniseringen. Städerna ska enligt regeringens styrdokument vara hållbara. Där ingår att använda resurser som energi och vatten på ett hållbart sätt. Ekosystemtjänster av olika slag måste tillmätas ett värde, och detta värde ska respekteras. Det innebär att viktiga svenska näringsgrenar som skogs- och jordbruk måste bedrivas på ett hållbart sätt. Över huvud taget talar regeringen om att inkludera näringslivet aktivt i arbetet för en hållbar utveckling.

Regeringen i Sverige ser den gröna ekonomin som en viktig väg framåt för både Sverige och övriga världen. Energianvändningen måste effektiviseras på olika sätt för att möjliggöra en omställning. Utmaningarna är stora, men det finns mycket att vinna också. Inte bara för miljön, utan man hoppas också på en stärkt konkurrenskraft i och med detta.