Edbergdialogen – hållbar utveckling på värmländska

Internet är inte bara ett bra verktyg för att finna information, det är i ännu högre utsträckning ett verktyg för desinformation. Det finns sajter som är helt och hållet inriktade på att presentera påhittade, satiriska nyheter eller fakta, och det händer att uppgifter från denna typ av sajter presenteras som riktiga nyheter av politiker eller av andra nyhetsförmedlare.

Därför är det viktigt att det finns pålitliga informationskällor. Extra viktigt är det när det kommer till miljöområdet, där det finns många olika synsätt, och där en del aktörer medvetet sprider desinformation. Därför är ett initiativ som Edbergdialogen mycket välkommet.

Med bas i Karlstad kommer Edbergstiftelsen att presentera information om nya rön på miljöforskningens och den hållbara utvecklingens område. Med tanke på var projektet kommer att vara baserat är det heller inte särskilt konstigt att Edbergdialogens informationsplattform har fått namnet SOOLA. Projektet kommer dock inte på något sätt att vara begränsat till Värmland, utan syftar till att tillgängliggöra internationell forskning. Miljöproblem tar som bekant sällan hänsyn till statsgränser, och då kan man inte heller låta sig begränsas av gränser när man tar sikte på att lösa dessa problem.

SOOLA i Karlstad

Edbergdialogen har skapat sitt eget sociala nätverk online, och döpt det till SOOLA. Syftet med nätverket är att göra det möjligt för alla som vill arbeta inom projektet att snabbt och enkelt tillgängliggöra sitt material, under överinseende av redaktionen i Karlstad. Flera olika informationskanaler ryms under SOOLAs paraply. SOOLA.TV är en informationskanal med streamade tv-sändningar och klipp om grön teknologi och hållbar utveckling. För att betona näringslivets roll har man även skapat SOOLA.BIZ, som informerar om grön teknologi och handel. Under denna rubrik inkluderas rättvis handel. Man presenterar inte någon egen miljömärkning av varor eller tjänster, utan lyfter istället fram producenter som miljömärkts av andra, etablerade organisationer. Detta för att inte öka den förvirring som redan finns kring den stora mängden miljömärkningar.