Rostfritt stål: ett miljövänligt alternativ

Rostfritt stål är ett mångsidigt material som har många fördelar. Det används till mycket, både inom hem och industri, inomhus såväl som utomhus. Idag finns stål i nästan varje hushåll. Stålets yta gör att det lämpar sig för kontakt med tuffa miljöer, och det har hygieniska egenskaper som gör att det lämpar sig särskilt väl för att komma i kontakt med livsmedel. Den hårda ytan försvårar för bakterier att få fäste, och det är helt neutralt mot födoämnen. Rostfritt stål har därför många användningsområden:

  • Tak
  • Fästmaterial
  • Gångjärn
  • Räckesstolpar
  • Verktyg
  • Ledstångshållare
  • Vitvaror
  • Köksmaskiner

På http://www.arteferroinox.se/ hittar du ett stort utbud av produkter i rostfritt stål, främst inom kategorin rostfria räckesdetaljer. Arteferro har ett sortiment med över 2500 rostfria produkter, och levererar snabbt till återförsäljare inom hela Norden. Det rostfria stålet finns i en slipad variant för inomhusbruk, slipad för utomhusbruk, samt polerad för utomhusanvändning. Stålets motståndskraft mot korrosion, alltså rost, uppstår när det legeras med krom. När kromhalten överstiger 12 procent bildas en hinna som skyddar stålet mot oxidation. Hinnan är mycket tunn och osynlig för blotta ögat. Detta gör stålet mycket tåligt, och lämpat för användning i miljöer med kemiska påfrestningar som vatten eller fuktig luft.

Rostfritt stål är inte bara användbart och mångsidigt, utan också miljövänligt. Det går att återvinna helt och hållet och är på så sätt ett grönt material med lång livslängd. Det är ett kretsloppsanpassat material som kan återvinnas om och om igen. Stålet avger inte en massa utsläpp i naturen som påverkar luft, jord och vatten. När stålet återvinns görs stora miljövinster, i form av energibesparing och reduktion av miljöbelastning.  Det är inte bara återvinningen av stålet som gör det till ett miljövänligt material, utan också dess tillverkningsprocess. Stål tillverkas på flera platser i Sverige, och är en del av en framåtsträvande, progressiv och expanderande industri. Man arbetar aktivt för att skapa en hållbar samhällsutveckling, där stålindustrin utgör en del av samhällets bas. Den svenska stålindustrin arbetar efter den svenska miljöbalken från 1999 och satsar pengar på bra rening och kontroll över ämnesflöden. När du ska välja byggmaterial – tänk då igen. Visst är det rostfritt stål som är det bästa?